VPN förtydligas-grunderna i VPN förenklade frågan om exakt hur man diskuterar eller definierar en NordVPN är en som vanligtvis diskuteras bland dagens nätverkskunder samt leverantörer av interaktionstjänster. Om vi kollar in den bokstavliga tolkningen av orden virtuellt privat nätverk kan det hjälpa till att känna igen vad som är, och även vad som inte är,