Vad är prepping?

Preppers, väl, förbereda sig för detta. De lär sig att tillgodose sina egna behov utan befintlig infrastruktur eller åtminstone hur man effektivt lagrar vad de behöver. Detta kan inkludera mat, vatten, skydd, transport, kläder och mer.

Som ni kan föreställa er, detta kräver en hel del planering och expertis. De flesta börjar små och ökar sedan sina prepping-åtgärder när de lär sig mer. Som ett resultat finns det en stor variation bland preppers.
Olika nivåer av Prepping

Som alla människor är varje prepper unik. Det finns dock några grundläggande “nivåer” av prepping som de flesta typer av preppers via prepperbutik kommer att falla in i. De flesta preppers kommer att falla i en eller flera av dessa kategorier.