Vilka är potentiella långsiktiga biverkningar av lustgas?

Varje bieffekt från lustgas från Lustgasakuten.se vänder sig vanligtvis snabbt. Gasen verkar inte orsaka långsiktiga biverkningar.

Under alla omständigheter, prata med din tandläkare om du utvecklar några ovanliga symptom efter att ha fått lustgas eller om en bieffekt fortsätter i timmar eller dagar efter ett förfarande.

Tänk på att medan kväveoxid är säker, rekommenderas det inte för alla. Baserat på din medicinska historia kan din läkare avgöra om detta är en lämplig sederingsmetod för dig.

Du kanske inte kan ta emot lustgas om:

Du är i graviditetens första trimester. Du har tidigare haft andningssjukdomar eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (kol). Du har metylentetrahydrofolatreduktasbrist. Du har en kobalamin (vitamin B-12) brist. Du har en historia av psykiska tillstånd. Du har en historia av missbruksstörningar.

Även om det inte finns några kända långsiktiga biverkningar, kan missbruk av lustgas eller långvarig exponering för gasen i en arbetsmiljö orsaka långsiktiga komplikationer.

Toxisk exponering kan leda till en vitamin B-12-brist eller anemi. En allvarlig vitamin B-12-brist kan orsaka nervskador, vilket resulterar i stickningar eller domningar i fingrar, tår och lemmar.